Bv 6 - 55 - 54 - 52 Länna kvarn


1 km från Länna
km från Almunge
Km 92,927
Almunge förs
Ekonomiska kartan 1952.

84> ULNJ bv 6
11> SRJ bv 55, km 94,6 - 90,8
59> SJ br 119

Banvakter:
År Namn Född Tidigare Senare Anm
1884-1892
Alfred Bergvall
1853

Stk Knutby 92

Familjen
1892-1922
Ludvig Löfgren
1862

Pension 22
Ludvig Löfgren  på sin dressin på denna bild
Familjen
1922-1927
Gustaf Henriksson
1885
Bv Sandgatan 14
Bv Ålkistan 27

Familjen
1927-1930>
Karl Albert Sundström
1879
Bv Funbo 08


Familjen


ULNJ banvakter

Copyright © Stig Lundin 2008