Bv 25 - 32 - 25 - 26 Igelkärret - Igelberget


Km


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Bv

Banvakter:
År Namn Född Tidigare Senare Anm
1900-1901
G H Lundgren (arb)
1874
Vallentuna
Kårsta

1901-1905Gustaf Ferdinand Sundqvist1868Bv Häverö xxBv Åkersberga 05
1905-1911Karl Gustaf Hägerman1868TäbyAvliden 11
1911-1914
Gustaf Arvid Henriksson
1885
E bv 03, e bv Rydbo 07
Bv Sandgatan 14

1914-1916Axel Bermhard Karlsson1885Fasterna 14Edsbro 16
1916-1920J B Enström1882FasternaBv Skölsta 20
1920-1938>Fritz Valfrid Jansson1892Danderyd
Extra banvakter:
År Namn Född Tidigare Senare Anm

SRJ banvakter

Copyright © Stig Lundin 2010