Bv 8 - 57 - 56 Sandgatan


 km från Uppsala
 km från Rimbo
Km 83,700
Almunge förs
Häradsekonomiska kartan 1901-1906.
Ekonomiska kartan 1952.

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Bv
1884
Banvakter:
År Namn Född Tidigare Senare Anm
1884-1914
Oskar Åhman
1857

Pension 14

Familjen
1914-1922
Gustaf Arvid (Mattsson) Henriksson
1885
Bv Igelbäcken 11
Bv Länna kvarn 22

Familjen
-1826> G N E Spång 1887
ULNJ banvakter

Copyright © Stig Lundin 2008