Karta Stockholm Ö - Rimbo


<<< Kartan är "klickbar" (Sv Järnvägsfören 1926)

Strax efter det att Rimbobanan öppnats för trafik 1885 tog byggnationen utmed järnvägen nära Stockholm fart. Djursholms Bolag (DjB) startade 1890 särskild förortstrafik från villaområdena vid Djursholm och in till Stockholm. På 1890-talet infördes eldrift på förortslinjerna, medan tågen till platser norr om Danderyd fortfarande gick med ånga. För att klara trafiken anlades tidigt dubbelspår från Stockholm till Djursholm. 

Även vid platser norr om Djursholm bosatte sig många med utkomst i Stockholm. Kring stationerna vid Näsby, Täby och Vallentuna växte stora samhällen upp. Flera av tågen på SRJ vände i Täby eller Vallentuna. Från Näsby öppnades 1901 en särskild sidolinje till Åkersberga.

Norr om Vallentuna var SRJ länge en typisk liten smalspårsbana som förband landsbygden med "storstaden". Banan var viktig för stadens försörjning och dagligen gick flera vagnar med mjölk och andra förnödenheter med SRJ-tågen in till Stockholm.

Första station efter Vallentuna var Lindholmen. Det var här som Gustav Vasa en gång föddes. De därpå följande stationerna Frösunda, Ekskogen, Kårsta och Rö var alla mindre stationer ute på landet.

Vid Rimbo, järnvägens slutpunkt, växte ett större samhälle upp. Härifrån utgick andra järnvägar till Norrtälje, Häverö och  Faringe. Från 1915 hade SRJ även en stor del av sin personal stationerad i Rimbo.
 


SRJ huvudsida * Karta: Rimbo-Hallstavik , Uppsala-Rimbo , Rimbo-Norrtälje

Copyright © Stig Lundin 1999-2009