Bv 9 - 58 - 57 - 50 Faringe


 km från Uppsala
 km från Rimbo
Km 81,563
Almunge förs

Häradsekonomiska kartan 1901-1906.

Ekonomiska kartan 1952.

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Bv
1884
Banvakter:
År Namn Född Tidigare Senare Anm
1884 1892
Johannes Östlund
1852

Slutat 92

1892-1913> Svante Östlund 1859 Stk Knutby Familjen
-1926> Leo Karlsson 1886


Extra banvakter:
År Namn Född Tidigare Senare Anm

ULNJ banvakter

Copyright © Stig Lundin 2008