Linjen Rimbo - Uppsala Ö

Rimbo-Norrtälje
Rimbo-Hallstavik
Stockholm-Rimbo
Faringe-Gimo
Stockholm-Uppsala
Uppsala-Krylbo

Km  Anläggning Namn År
Anm
55,148 Station Rimbo
55,384
56,885 Väg Ekdalsvägen

56,910 Bv?


58,350 Håll- o lastplats Ekebyholm

58,390 Väg Ekebyholm

58,404 Bv 14 Ekebyholm 1884
67
59,140 Bro Skedviksån 1883
4,32
60,542 Bro Lerväxeln

61,188 Bv


61,193 Bro Råbydiket
4,43
61,220 Väg L1081 Råby

62,195 Bro Rånäskanalen

62,480 Väg L1082 Vismalmavägen

62,499 Bv 111 Rånäs 1900
44, SJ bv 111
62,645 Station Rånäs

64,238 Bro Ålderbäcken 1883
3,55
64,387 Bv 13 Ålderbäcken 1884
45, SJ bv 112
64,400 Väg Ålderbäcken


Bv 12 Stråkvärn 1884
44, SJ bv 113
69,100
Håll- o lasplats Råda

69,120 Väg L1079 Råda

72,800
Lastplats
Skogshall


72,925 Väg L1080 Tunnbacken

72,933 Bv 11 Tunnbacken 1884
44, SJ bv 114
74,310 Station Knutby

74,510 Väg 282 Knutby
Ljus- o ljud
75,848 Bro 8,53 m Olandsån 1883
7,92
77,100 Bv 10 Kärven 1884
42, SJ bv 115
77,120 Håll- o lastplats Kärven

77,140 Väg L1079 Kärven
Ljus- o ljud
78,649 Bro Karlslundskanalen 1883
2,81
81,009 Bro Finndalskanalen 1883
3,47
81,563 Bv  9 Faringe 1884
43, SJ bv 116
81,700
Bv 116B
Faringe
1918
59, SJ Bv 116B
81,870 Hus 9 A Faringe

81,874 Station Faringe

82,178 Bro Stora Väsby Långäng 1923
5,47, 82,360
83,654 Väg Sandgatan nya

83,700 Bv 8 Sandgatan 1884
44, SJ bv 117
83,728 Väg Sandgatan
Ljus- o ljud
85,965
Hp
Moga


88,490 Väg L1076 Mogavägen
Fällbommar
88,645 Station Almunge

89,138 Bv 7 Almunge 1884
45, SJ bv 118
89,155 Väg 282 Almunge
Fällbommar, 89,160
92,256 Bro Näcksundet 1883
10,37
92,900 Väg Marmavägen
Ljus- o ljud
92,927 Bv 6 Länna kvarn 1884
44,SJ bv 119
93,543 Bro Länna kvarnbäck 1883
3,51
93,550
Spårkorsning
Länna bruksbana


93,854 Väg Länna bruksgata
Fällbommar, 93,854
94,008 Station Länna

94,238 Väg L1074 Ulvsbygdsvägen
Fällbommar, 94,250
95,160
Hållplats Löt

95,923 Bv 5 Råberg 1875
39, SJ bv 120
96,852 Väg Fjällnoravägen

97,340
Håll- o lastplats
Selknä, gamla


97,460 Väg Selknä


Hållplats Selknä, nya

99,080
Hållplats Lövstahagen

100,003 Väg Marielund
100,000
100,026 Station Marielund
100,036
101,190 Bv 121 Funbo
43, SJ bv 121
101,200 Väg 654 Funbo
Ljus- o ljud
101,205 Hp Funbo

101,554 Bro Funboån 1875
14,7
101,
Bro
Funboån

Nyare
102,670 Väg Gunsta
Ljus- o ljud
102,810 Hållplats Gunsta

103,884 Station Bärby

104,008 Väg Bärby V
Fällbommar
104,135 Väg 282 Bärby V2
Fällbommar
104,700 Väg Locksta
Ljus- o ljud
108,305 Hållplats Skölsta

108,670 Bv 2 Skölsta 1876
40, SJ bv 122
109
Skölsta gamla hpl


Vägbro
Nya E4


111,060 Väg Årsta
Fällbommar
111,070 Hållplats Årsta

111,070 Bv 1 Årsta

112,600 Väg E4 E4

113,372
Väg
Danmarksgatan

Ljus- o ljud
113,9..
Vägbro
Strandbodgatan


114,630 Station Uppsala Ö


ULNJ * SRJ * Karta Rimbo-Uppsala Ö 

Copyright © Stig Lundin 2001-2010