Trafik och händelser vid ULNJ

År
1875-1879, 1880-1884, 1885-1889, 1890-1894, 1895-1899, 1900-1904, 1905-1909, se vidare SRJ 1910-1914
Tidtabell
Uppsala-Faringe 1912 1925
Faringe-Rimbo 1912 1925
Rimbo-Norrtälje 1912 1925
Organisation
Styrelse Trafik Maskin Ban
Statistik
Tågkm Persontrafik Godstrafik Personal


ULNJ

Copyright © Stig Lundin 2004