Uppsala - Länna - Norrtälje Järnväg,  ULNJ

Smalspårig järnväg med 891 mm spårvidd från Uppsala förbi Länna och Rimbo till Norrtälje. Delen Uppsala - Länna, 21 km, öppnad 1876. Fortsättningslinjen Länna - Norrtälje, 60 km, öppnad 1884. Järnvägen övertagen av Stockholm - Rimbo järnväg (SRJ) 1905. Förstatligad 1951. Persontrafiken Uppsala - Rimbo nedlagd 1967, godstrafiken 1977. Linjen Rimbo - Norrtälje nedlagd 1969. Sträckan Uppsala - Länna - Faringe kvar som museijärnväg.


SRJ   Lennakatten på facebook 

Copyright © Stig Lundin 1998-2013