Karta Sandbäckshult - Berga

<<< Kartan är "klickbar" (Sv Järnvägsfören 1926).

Från Sandbäckshult fortsatte KBJ förbi Karlsfors sågverk genom stenbunden skogsmark med rullstensåsar till Hornsö station, som låg 1,5 km norr om Hornsö f d masugn. 

Från Hornsö gick järnvägen genom stenig skogsmark till Verlebo. Därifrån fortsatte färden genom mer odlad trakt med vackra lövängar till Långemåla station, där en ångsåg var belägen. Vidare över odlade fält och senare genom löv- och barrskog till Ruda, föreningsstation med ROJ och RÄJ. Det var på ROJ och RÄJ (gemensamt benämnda ÖSmJ) som AGJ ånglok nr 3 och 5 en gång gick.

I Ruda fanns snickerifabriker, hotell och handlande. Från Ruda gick KBJ utefter backslutningen i flera kurvor ner i Emåns dalgång. Sedan Emån passerats fanns nära Berga gård ett större tegelbruk på höger hand.

Kring Högsby station fanns ett stort samhälle med tegelbruk, glasbruk, möbelfabrik, mek verkstad, läkare, apotek, bankkontor m m.

Efter 76 km resa från Kalmar var man så framme i Berga station. Vid Berga fanns flera handlande, bl a trävaruhandlande, snickerifabriker, hotell m m. Det var här som AGJ hämtade den vändskiva som nu finns i Gräfsnäs. 


KBJ * Karta: KBJ linje , MÅJ linje , ROJ linje

Copyright © Stig Lundin 1999-2011