Karta Göteborg - Gräfsnäs


<<< Kartan är "klickbar" (Sv Järnvägsfören 1926).

VGJ utgick från Göteborg Västgöta station (till år 1932 vid Lilla Bommen, därefter flyttad till nytt läge vid Göteborg C). Lokstallar, järnvägsverkstad och "rangeringsbangård" var belägna vid Marieholm, några kilometer ut längs linjen. Här fanns även "färjeläge" för de pråmar som användes för att transportera smalspåriga järnvägsvagnar till fartyg och industrier vid Göteborgs hamn. Nära Göteborg gick järnvägen under Bohusbanans viadukt. Vid Lärje passerade den (till 1932) på en lång viadukt över Bergslagernas järnväg. 

Från Lärje gick VGJ genom en vacker, starkt kuperad trakt genom Lärjeåns dalgång, där den djupt nedskurna ån danat pittoreska raviner. Dalgången begränsades av tämligen höga, delvis kala mossiga och tjärnfyllda berg. Nästa station var Gunnilse, varifrån stora mängder grus under årens lopp transporterades med VGJ till olika byggnadsanläggningar i Göteborg. Ett stickspår ledde ner till grustagen.

Sedan Björsared, Olofstorp, Stannum och Gråbo passerats svängde VGJ av mot norr utmed sjön Mjörn, vars västra, ofta brant stupande strand den därefter följde. Vid Gråbo, Björboholm och Sjövik växte små stationssamhällen upp och sommartid bodde många Göteborgsfamiljer där. Många av sommarhusen var förhållandevis påkostade och vid Björboholm inrättades särskild väntsal för II klass resande. 

För att locka "lustresande" från Göteborg förvärvade VGJ ett naturskönt område, benämnt Strandkullen, vid Björboholm. Man byggde en utsikts- och restaurantpaviljong uppe på kullen. Lokaltågen från Göteborg vände under många år i Sjövik.

Strax efter Sjövik lämnade VGJ sjön, men vid Mjörnsjö kunde man åter se en vik av Mjörn. Järnvägen passerade så förbi Brobacka och fortsatte därefter, i delvis vild natur genom den 196 m långa tunneln norr om Brobacka i stigning upp mot Antens station. Därefter fortsatte VGJ utefter sjön Antens västra strand förbi Kvarnabo och Gräfsnäs Slottspark fram till Gräfsnäs station. 


VGJ * Karta: Gräfsnäs-Vara , Vara-Skara-Gössäter , Gössäter-Mariestad-Gårdsjö

Copyright © Stig Lundin 1998-2015