Karta Gräfsnäs - Vara och Tumleberg - Håkantorp


<<< Kartan är "klickbar" (Sv Järnvägsfören 1926).

Gräfsnäs gamla slottsruin med omgivningar nära Gräfsnäs station var en av de förnämsta turistplatserna vid Västgötabanan. Järnvägsbolaget köpte år 1911 in den 28 tunnland stora parken omkring slottsruinen och mitt för parken anlades hållplatsen Slottsparken för de resandes bekvämlighet. Gräfsnäs besöktes under sommarmånaderna av stora skaror lustresande, för vilka den lummiga parken och sjöns härliga stränder utgjorde en angenäm uppehållsplats. 

Förbi stationerna Sollebrunn, Stora Mellby, den sistnämnda bekant för sina synnerligen talrika fornlämningar, och Gendalen uppnåddes Nossebro, föreningsstation för linjen Trollhättan - Nossebro. 

Nossebro är ett bra exempel på ett samhälle som vuxit upp vid Västgötabanan. När järnvägen byggdes fanns där inte mycket bebyggelse. Idag är Nossebro ett betydande samhälle. Det var också till Nossebro som godstrafiken fortsatte längst.

Strax norr om Nossebro passerades en större torvmosse, med stickspår från järnvägen. Sedan nästa station, Essunga, som länge bara var hållplats, passerats var man snart framme vid Tumleberg, föreningsstation med linjen Tumleberg - Håkantorp, vilken förband huvudlinjen med Lidköping - Håkantorps och Kinnekulle - Lidköpings järnvägar. 

Huvudlinjen fortsatte fram till Vara station, gemensam med Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga järnväg. Man befann sig nu inne på den plana Västgötaslätten med ett flertal kyrktorn på en gång synliga på milsvidda håll.


VGJ * Karta: Göteborg-Gräfsnäs , Vara-Skara-Gössäter , Trollhättan-Nossebro

Copyright © Stig Lundin 1998-2015