NKlJ 

Smalspårig järnväg med 891 mm spårvidd från Nordmarks gruvfält förbi Motjärnshyttan och Hagfors till Edebäck vid Klarälven. 55 km. Öppnad 1877. Sidospår för godstrafik Nordmark-Taberg, 5 km, och Sjögränd-Skymnäs, 12 km, likaså öppnade 1877. Dessa järnvägar byggdes av Uddeholmsbolaget (UHB).
Ungefär samtidigt anlades en 17 km lång fortsättning på järnvägen från Nordmark och söderut till Filipstad av ett särskilt bolag, Filipstads Norra Bergslags Järnväg (FNBJ). Från 1880 arrenderades denna järnväg av UHB.
År 1890 utsträcktes godsbanan Sjögränd - Skymnäs med ytterligare 14 km från Björndalsbron till Munkfors, och järnvägen öppnades då även för persontrafik. 1904 förlängdes linjen med ytterligare 61 km söderut till Karlstad. Formellt byggdes denna järnväg av ett eget bolag, Karlstad - Munkfors Järnväg (KMJ), vilken dock redan från början var samförvaltad med UHB's järnväg NKlJ. Hela järnvägen från Karlstad till Hagfors och Filipstad elektrifierades 1921.
I samband med att UHB byggde ett nytt stort sågverk i Skoghall och planerade för ett pappersbruk strax intill, förlängdes NKlJ 1915 med ytterligare 10 km från Karlstad till Skoghall.Copyright © Stig Lundin 1998-2005