Nordmark - Klarälvens Järnvägar (NKlJ)


<<< Kartan är "klickbar" (Sv Järnvägsfören 1926).

NKlJ station i Karlstad kallades för Karlstad Östra. Stationen tillkom 1904 när Karlstad - Munkfors Järnväg öppnades. 

NKlJ byggdes i första hand som en viktig förbindelseled mellan Uddeholmsbolagets olika industrier. I Forshaga fanns sulfitfabrik, mekanisk verkstad och kvarn. Där fanns även Klarafors pappersbruk, sulfitfabrik och träsliperi. Vid Dejefors fanns trämassefabrik och sågverk, vid Ransäter pappersfabrik, träsliperi, sågar, tegelbruk m m. Vid Munkfors låg UHB's största järnbruk och en stor ångsåg. Vid Råda fanns Årås sulfitfabrik, vid Stjärnsfors en stor cellulosafabrik och järnbruk. 

Hagfors var NKlJ huvudstation. Där fanns även Hagfors järnverk, anlagt 1877-78. NKlJ tillkomst var till viss del en förutsättning för järnverkets uppbyggnad. 

Från Hagfors gick järnvägen genom ganska ödsliga trakter förbi Motjärnhyttan till UHB's gruvfält vid Nordmark och Taberg. Järnvägen fortsatte sedan förbi Fogdhyttan och Finnshyttan till Filipstad Västra station.

NKlJ hade även flera sidospår, i förtsta hand upplåtna för godstrafik, bl a till industrierna vid Skoghall, Karlstad hamn, Edebäck, sjön Ullen, Gustavsfors och  Nordmarksberg.


NKlJ hemsida

Copyright © Stig Lundin 1999