Högaskog station
Eksjö
* Kålshester

km från Eksjö
km från Österbymo
KmförsStationsföreståndare:
tpl ..1918-1922, kplv ..1946-1952..
Post ..1946-1952..                         kplv under Rydsnäs
År Namn Född Tidigare Senare
1915-1918> Ernst Mattsson 1890

1919-1922 William Pettersson 1886
Stf Lägern 22

Högaskog: Sida 2 Trafik Tidtab 1925

EÖJ * Karta EÖJ linje

Copyright © Stig Lundin 2000-2014