Lägern station
Skurugata
* Rydsnäs

km från Eksjö
km från Österbymo
KmförsStationsföreståndare:
tpl ..1918-1924.., hlp 1/4 1925-....., kplv ..1946-1952..
Post ..1946-1952..                                         kplv under Rydsnäs
År Namn Född Tidigare Senare
1915-1919 Karl Gustafsson 1887
Stf Forsnäs 19

1922-1924> William Pettersson 1886 Stf Högaskog 19


 
Lägern: Sida 2 Trafik Tidtab 1925

EÖJ * Karta EÖJ linje

Copyright © Stig Lundin 2000-2014