Jämshög station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1915-1919.
Ekonomiska kartan 1972.

Jämshög smalspåriga station låg strax nordväst om Ekne gård.

Ringen markerar var den smalspåriga stationen var belägen.
Den normalspåriga stationen låg nära kartans vänstra kant. Länk till normalspåret i Jämshög.

 
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Jämshög: Sida 1 Trafik

Karta BKB linje

Copyright © Stig Lundin 2009