Jämshögsby - Jämshög station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1915-1919.
Ekonomiska kartan 1972.
Ringen markerar läget för Jämshög normalspåriga station.
Den smalspåtiga stationen, som fanns till i början av 1950-talet, låg i nedre högra hörnet på kartan. Länk till smalspåret i Jämshög.
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Jämshögsby-Jämshög: Sida 1 Trafik

Karta SOEJ linje

Copyright © Stig Lundin 2009