Bredåkra - Tingsryds Järnväg (BTJ)


Smalspårig järnäg från Bredåkra till Tingsryd öppnad 1896. Längd 41 km. Spårvidd 1067 mm. Till BKB 1927. Till SJ 1942. Nedlagd 1965 med undantag av Konga - Tingsryd där viss godstrafik förekom till 1969.


BKB * VTJ

Copyright © Stig Lundin 2005-2011