Växjö - Tingsryds Järnväg (VTJ)


Smalspårig järnväg från Växjö till Tingsryd öppnad 1897. Längd 45 km. Spårvidd 1067 mm. Till SJ 1941. Persontrafiken nedlagd 1965, godstrafiken 1971.


BTJ * HKJ

Copyright © Stig Lundin 2005-2011