CVJ

Normalspårig järnväg från Karlskrona förbi Emmaboda till Växjö. Öppnad år 1874. 114 km lång. Till SJ 1941. Elektrifierad 1955.


BKB * ÖBlJ * KJ * VTJ * VÅHJ 

Copyright © Stig Lundin 2000-2009