Linjen Växjö - Tingsryd

CVJ VÅHJ
Km  Anläggning Namn
0

Växjö

7,5

Bramstorp

9,3
Station
Tegnaby

14,2

Krokvik - Torsjövik

17,1
Station
Ingelstad

24,6
Station
Uråsa

27
Station
Snappahem

31,3
Station
Väckelsång

37,2
Station
Kvarnamåla

45,2
Station
Tingsryd


VTJ * Karta;: Växjö-Tingsryd 

Copyright © Stig Lundin 2011-2015