Väderstad - Skänninge - Bränninge Järnväg (VSBJ)

Smalspårig järnväg med 891 mm spårvidd från Väderstad station på Mjölby - Hästholmens järnväg (MHJ) förbi Skänninge till Bränninge station på Mellersta Östergötlands järnväg (MÖJ). Öppnad 1913. 44 km lång. En lantbruks- och betbana. På obestånd och övertagen av staten 1926. Trafikerad av MÖJ från 1930. Såld till MÖJ 1934. Förstatligad 1950. Persontrafiken Väderstad - Skänninge nedlagd 1934, godstrafiken på samma sträcka (utom vissa bettransporter) nedlagd 1942. Person- och godstrafiken Skänninge - Bränninge nedlagd 1959.


MÖJ

Copyright © Stig Lundin 1999-2009