Linjen Väderstad - Skänninge - Bränninge


<<< Kartan är "klickbar" (Sv Järnvägsfören 1926).

VSBJ utgick från Bränninge station, 7 km från Linköping. Så länge VSBJ var eget bolag fick man byta tåg i Bränninge, senare hade många av tågen på VSBJ Linköping som utgångspunkt.

Från Bränninge gick VSBJ över slätt och genom skogsland till Ledbergskulle station. Vidare, till stor del över bördig slätt, förbi Björkeberga, Västerlösa och Normlösa till Skänninge.

Skänninge är en mycket gammal mötesplats och stad. Med sitt läge på slätten var den känd för sina kreatursmarknader. Skänninge var även en naturlig centralort med flera handlande, olika former av småindustri, bankkontor, hotell m m. År 1915 hade Skänninge 1 491 invånare, år 1923 var man uppe i 1 777 invånare.

Från Skänninge fortsatte VSBJ över slätten förbi Bjälbo och Appuna till Väderstad.

VSBJ var främst en transportled för lantbruket på Östgötaslätten. Bettransporterna var betydande.

 


VSBJ huvudsida * Karta Linköping-Fågelsta

Copyright © Stig Lundin 1999-2005