Spärringe hlp, sida 2


Ekonomiska kartan 1948
Länk till hitta.se
Spårplan ca 1925. Vänd så att norr är nedåt.
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Spärringe: Sida 1 Trafik

Karta VSBJ linje

Copyright © Stig Lundin 2009