Ålandsdal station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1906-1911
Ekonomiska kartan 1951

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Hus 9
1892

85


Ålandsdal: Sida 1 Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008-2011