Åland - Ålandsdal station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1893: 2 anställda, 35 resande och 26 ton gods.
År 1896: 2 anställda, 35 resande och 24 ton gods.
År 1900: 4 anställda, 42 resande och 22 ton gods.
År 1911: 4 anställda, 16 tåg,  92 resande, 30 ton gods och 6 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1922: 4 anställda, 13 tåg, 31 avg resande och  25 ton gods per dag. 5 till- och frånkopplade godsvagnar. 
År 1953: 2 anställda (1 knt, 1 tb), 37 tåg per dag. Under året: 4.067 sålda personbiljetter och 94 till- och frånkopplade godsvagnar. Postklass 4.
Åland-Ålandsdal: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002