Jularbo station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1883: 2 anställda, 20 resande och 3 ton gods.
År 1893: 3 anställda, 21 resande och 5 ton gods.
År 1896: 3 anställda, 25 resande och 6 ton gods.
År 1900: 4 anställda, 40 resande och 5 ton gods.
År 1911: 4 anställda, 16 tåg, 46 resande, 13 ton gods och 3 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1922: 5 anställda, 17 tåg, 22 avg resande, 11 ton gods och 3 till- och frånkopplade godsvagnar.
Jularbo: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002