Ljusdal station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1883: 11 anställda, 73 resande och 27 ton gods.
År 1893: 28 anställda, 162 resande och 48 ton gods. 
År 1896: 23 anställda, 166 resande och 67 ton gods.
År 1900: 31 anställda, 254 resande och 120 ton gods.
År 1904: 41 anställda, 281 resande och 95 ton gods.
År 1911: 44 anställda, 24 tåg, 314 resande, 59 ton gods och 376 till- och frånk godsvagnar
År 1922: 38 anställda, 24 tåg, 110 avg resande, 77 ton gods och 278 till- och frånk godsvagnar. 
Ljusdal: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002