Rotebro station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1901-1906.
Ekonomiska kartan 1952.

Spår till Antuna grustag norr om Rotebro

.

.
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus1948

Godsmagasin
1866
Hus 9A
1873
Hus 9B
1887

39
1962 riven

Hus 9C
1907

54


Hus 9D
1907

91


Hus 9E
1913

160Rotebro: Sida 1 Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2011