Storvik station, trafik


SJ: 1875-
GDJ: 1875-
Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
SJ år 1893: 23 anställda, 62 resande och 116 ton gods. GDJ trafik tillkommer. 
SJ år 1896: 29 anställda, 84 resande och 114 ton gods.
SJ år 1900: 35 anställda, 122 resande och 251 ton gods.
SJ år 1922: 56 anställda, 25 tåg, 49 avg resande, 210 ton gods och 282 till- och frånkopplade godsvagnar. Tillkommer 128 resande från GDJ och 186 ton gods i samtrafik med GDJ.
Storvik: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002