Tomteboda station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1896: 8 anställda, 54 resande och 3 ton gods.
År 1904: 65 anställda, 85 resande och 2 ton gods.
Tomteboda: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005