Väsby - Upplands Väsby station, sida 21906 Dubbelspår från Rotebro till Märsta öppnades 1/10 1906 1918 Mek ställverk

1945 Säkerhetsanläggn

1958 Signalanl vid Bryggerivägen
Häradsekonomiska kartan 1901-1906
Ekonomiska kartan 1952
Länk till Upplands Väsby på hitta.se

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Nytt stationshus
1908
Godsmagasin
1888
Hus 9A
1907

93
1961 riven

Hus 9B
1904

66
1961 riven

Hus 9C
1908

236
1961 riven

Hus 9D
1920

144


Vattentorn
1911
Väsby-Upplands Väsby: Sida 1 Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2010