Väsby - Upplands Väsby station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 4 anställda, 80 resande och 13 ton gods.
År 1900: 6 anställda, 117 resande och 12 ton gods.
År 1904: 6 anställda, 152 resande och 27 ton gods.
År 1911: 7 anställda, 31 tåg, 356 resande, 33 ton gods och 10 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1922: 11 anställda, 33 tåg, 307 avg resande, 21 ton gods och 5 till- och frånkopplade godsvagnar.
Väsby - Upplands Väsby: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002