Gnesta station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1883: 10 anställda, 92 resande och 26 ton gods.
År 1893: 11 anställda, 128 resande och 43 ton gods. 
År 1896: 10 anställda, 143 resande och 45 ton gods.
År 1900: 14 anställda, 188 resande och 41 ton gods.
År 1904: 17 anställda, 203 resande och 66 ton gods.
År 1911: 21 anställda, 31 tåg, 309 resande, 63 ton gods och 52 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1919: 21 anställda, 23 tåg, 353 resande, 46 ton gods och 22 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1922: 14 anställda, 20 tåg, 118 avg resande, 45 ton gods och 15 till- och frånkopplade godsvagnar. 
Gnesta: Allmänt Bangård Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002