Högsjö station, sida 2


Häradsekonomiska kartan
Ekonomiska kartan 1955

I jan 1876 får E Danielsson m fl tillstånd att uppföra en kolbrygga.
I maj 1877 beslutas att ett godsmagasin från Mölnbo ska sättas upp i Högsjö. Spåren förändras.
I aug 1877 beslutas att en vindsvåning ska inredas i stationshuset.
I dec 1880 får Ramshytte bruk tillstånd att uppföra en kolbrygga.
I febr 1881 ska ett föreningsspår utläggas.
I febr 1882 ska ett ekonomihus uppföras.
I mars 1886 ska en banmästarestuga uppföras.
I nov 1888 beslutas att en lägenhet ska inredas på vinden i banmästarestugan.
I febr 1902 avslås en begäran om anhalt vid Binga.
Stationshusets inredning förändras 1904-1905.
Ett boställshus uppförs 1905-1906.
Spårsystemet byggs om med växel- och signalsäkerhetsanläggningar 1906-1907.
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Högsjö: Sida 1 Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008-2009