Högsjö station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1883: 2 anställda, 16 resande och 4 ton gods. 
År 1893: 2 anställda, 34 resande och 11 ton gods.
År 1900: 4 anställda, 36 resande och 14 ton gods.
År 1919: 5 anställda, 12 tåg, 74 resande, 35 ton gods och 7 till- och frånkopplade godsvagnar. 
År 1922: 5 anställda, 14 tåg, 29 avg resande, 29 ton gods och 4 till- och frånkopplade godsvagnar.
Högsjö: Allmänt Bangård Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002