Linjen Järna - Katrineholm

Stockholm-Järna
Järna-Åby
OFWJ
Katrineholm-Norrköping
Katrineholm-Hallsberg

Km  Anläggning

Namn År
Anm
67,769
Bv 49

Stjärnsnäs


71,549
Bv 51

EkboBv 75

GäfversnäsBv 76

Skebokvarn


48,078
Stn Järna 1898


48,200
Bv 136 Järna48,282
Vägbro Järna 1913

28,0 m
48,38Bv 3549,459
Kulvert Nykvarnsån 1911

5,0 m
49,540
Vägport Nykvarn 1910

3,89 m
50,105
Vägbro Bankesta 1860


50,282


Bv 37
Bv 36
Bv 491 Lövsta 1872


50,735


Bv 38 Bv 37 Bv 492 Bankesta 1893


52,943


Bv 39 Bv 38 Bv 493 Simsjön 1861
1958 såld
53,861
Väg Hölövägen54,918
Bv 30 Bv 32 Bv 40 Bv 39 Bv 494 Hölöskog 1861
1949 såld
56,020
Bv 31 Bv 33 Bv 41 Bv 40 Bv 495 Rösjö 1872
1944
57,293
Bv 32 Bv 34 Bv 42 Bv 41 Bv 496 Högfors 1893


58,508
Stn Mölnbo 1877 1893

58,578
Vägbro Mölnbo 1860


59,017
Väg Banslätt59,436
Bro Bergaån 1860

5,30 m
59,683
Kulvert Berga (Långbroån) 1860

6,27 m
59,979
Vägport Långbro 1860

4,74 m
60,636
Bv 33 Bv 35 Bv 43 Bv 42 Bv 497 Långbro 1893


61,014
Vägbro Skillöt 1949

13,0 m
61,014
Vägbro Skillöt 1860
1950
61,135
Vägbro Skillöt 1949


62,445

Bv 36
Bv 44
Bv 43 Bv 498 Skillöt 1861


63,803
Vägport Visbohammar 1949

10,40 m
63,803
Vägport Visbohammar 1860
1950
64,218

Bv 37
Bv 45
Bv 44 Bv 499 Visbohammar 1861


64,723
Bro Sigtunaån 1860

12,10 m
64,989
Gångbro
65,239Bv 46
Bv 45
Bv 500

65,300
Vägbro Gnesta 1860

17,8 m
65,446
Bro Gnesta 1860

4,00 m
65,597
Stn Gnesta 1911


65,654


Bv 46a
Bv 46 Bv 501 B Gnesta 1899
1949
65,600
Hus 9 A Gnesta 1954


66,180
Väg Gnesta66,297
Vägport Vackerby 1937

10,88 m
66,683
Väg Vackerby66,694


Bv 47 Bv 47 Bv 502 Vackerby 1872
1947
66,698


Bv 48 Bv 48 Bv 503 Vackerby 1892


67,498
Vägbro Vackerby 1861

11,0 m
67,498
Vägbro Vackerby 1954


67,935


Bv 49 Bv 49 Bv 504 Stjärnsnäs 1891


68,937
Vägbro Söra 1861

13,0 m
68,937
Vägbro Söra 1954


69,145
Vägport Sörabäck 1861

3,60 m
69,145
Vägport Sörabäck 1950


69,769


Bv 50 Bv 50 Bv 505 Söra70,026
Vägport Kolke (Övervalla) 1861

3,60 m
70,026
Vägport Kolke 1950


70,532
Vägbro Kolke 1861

13,2 m
70,532
Vägbro Kolke 1954


70,873
Vägport Kolke 1861

3,15 m
71,570


Bv 51 Bv 51 Bv 506 Ekbo 1893


72,639


Bv 52 Bv 52 Bv 507 Välå 1892


72,672
Vägbro Vähla 1861 1917
13,0 m
73,735
Bro Vählaån 1861

5,30 m
74,367

Bv 44 Bv 53 Bv 53 Bv 508 Skeende 1862


74,538
Vägbro Björnlunda 1861

34,5 m
74,725
Hus 9 B Björnlunda 1890


74,911
Stn Björnlunda 1885


75,000
Hus 9 A Björnlunda 1879
1960
75,000
Hus 9 B Björnlunda 1890


75,041
Väg Björnlunda75,288

Bv 45 Bv 55
Bv 54
Bv 509 Björnlunda 1862 1942 flyttn

75,597
Vägport Björnlunda 1861

6,00 m
76,226
Vägbro Björnlunda prästg 1861

13,0 m
77,687
Vägbro Sörby 1861

11,0 m
77,720
Bv 41 Bv 46

Bv 510 Sörby78,485
Vägport Elghammar 1861

9,00 m
78,485
Vägport Älghammar 1954


79,383
Bv 42 Bv 47 Bv 57 Bv 56 Bv 511 Norrby 1862
1958 såld
80,000
Vägport Syltsjön 1861
1960
80,962
Bv 43 Bv 48 Bv 58 Bv 57 Bv 512 Gröndal 1877
1954 såld
81,000
Vägport Gröndal 1861
1960
81,702
Vägbro Graneberg 1861

13,0 m
82,551
Vägport Graneberga 1861

2,75 m
83,094
Bv 44 Bv 49 Bv 59 Bv 58
Bv 513 Malsnarr 1862


83,524
Vägbro Stjärnhov83,737
Vägport Stjärnhovs gård 1861

3,00 m
83,975
Kulvert Stjärnhov


3,00 m
84,000
Hus 9 A Stjärnhov 1894


84,000
Hus 9 B Stjärnhov 1898
1961 såld
84,000
Hus 9 C Stjärnhov 1926


84,317
Stn Stjärnhov 1902


84,358
Väg Stjärnhov84,678
Vägport Stjärnhov 1861

11,49 m
85,593
Lp Kyrksjön85,433
Bro Kvarnån 1861

6,00 m
85,734
Bv 46 Bv 50 Bv 60 Bv 59
Bv 514 Hagalund 1862


86,389
Vägbro Hagalund (Vitsand) 1954


86,396
Vägbro Hagalund (Vitsand) 1861

15,0 m
86,836
Vägbro Fastmyra 1861


87,367

Bv 51 Bv 61 Bv 60 Bv 515 Tilltorp 1872
1960 såld
87,493
Vägport Tilltorp 1861

3,30 m
88,237
Bv 47 Bv 52 Bv 62 Bv 61 Bv 516 Jordanstorp 1862
1954 såld
89,049
Bro Ricksjön 1861

3,00 m
89,701
Bv 48 Bv 53 Bv 63 Bv 62 Bv 517 Sävåsen 1894


91,023
Vägport Kåvesta 1861
1960 4,00 m
91,571
Bro Valingen 1861

2,40 m
91,840
Bv 49 Bv 54 Bv 64 Bv 63 Bv 518 Valingen 1862


92,849
Bv 50 Bv 55 Bv 65 Bv 64 Bv 519 Skogstorp 1862
1947
93,318
Trumma Skogstorp 1861


93,813
Vägbro Lövåsen 1959


94,000
Vägport Hagtorp 1861
1960
94,228
Bv 51 Bv 56 Bv 66 Bv 65 Bv 520 Hagtorp 1862
1964 såld
94,933
Vägport Salbergsvik 1861

3,00 m
95,031

Bv 57 Bv 67 Bv 66 Bv 521 F Salbergsvik 1896


95,508
Bro Sparreholmsån 1861

6,00 m
95,580
Vägport Sparreholm 1861

6,16 m
95,922
Stn Sparreholm 1881


96,000


Bv 68 Bv 67 Bv 522 B
1884
1961 såld
96,000
Hus 9 A Sparreholm 1954
1961 såld
96,000
Hus 9 C Sparreholm 1892
1953 riven
96,000
Hus 9 B Sparreholm 1899
1953 riven
96,140
Stn Sparreholm 1955


96,154
Väg Sparreholm96,362
Trumma Sparreholm 1861

2,20 m
96,433
Vägport Dambro


10,86 m
96,929
Vägbro Dambro 1861


96,998
Bv 52 Bv 58 Bv 69 Bv 68 Bv 523 Lönneberg 1862
1960 såld
97,289

Bv 59 Bv 70 Bv 69 Bv 524 Lönneberg 1933
1956 såld
97,796
Vägbro Rudstugan 1954

27,7 m
98,800
Vägport Hult 1861
1960
98,821
Vägbro Hult 1954


98,934
Bv 53 Bv 60 Bv 71 Bv 70 Bv 525 Storhult100,065

Bv 61 Bv 72 Bv 71 Bv 526 Lillhult 1872
1952
101,367
Vägport Töversta 1861

3,89 m
101,498
Bv 54 Bv 62 Bv 73 Bv 72 Bv 527 Haganäs101,935

Bv 63 Bv 74 Bv 73 Bv 528 Töversta 1872


103,091
Stn Skebokvarn 1908


103,100
Hus 9 B Skebokvarn 1912


103,100
Hus 9 A Skebokvarn 1923


103,310
Väg Skebokvarn103,493
Bro Skeboån 1949

3,62 m
104,847

Bv 66 Bv 77 Bv 74 Bv 529 Mälby 1872


104,879
Vägport Mählby 1949

6,00 m
104,900
Vägport Mählby 1861
1950
105,646
Vägport Väsby 1861

4,84 m
105,884
Bv 56 Bv 67 Bv 78 Bv 75 Bv 530 Ängstugan106,200
Vägport Ängstugan 1861
1950
106,210
Vägport Ängstugan 1949

5,00 m
108,177
Bv 57 Bv 68 Bv 79 Bv 76 Bv 531 Stenbrostugan 1862


108,202
Väg Stenbrostugan108,290

Bv 69 Bv 80 Bv 77 Bv 532 Stenbrostugan 1872


109,944
Bro Flensån 1861

9,35 m
110,156
Väg Flen110,260
Viadukt TGOJ över SJ


11,2 m
110,408
Vägbro Flens bangård 1925

25,8 m
110,616
Stn Flen 1901


110,700
Hus 9 A Flen 1862


110,700
Hus 9 D Flen 1899


111,324
Väg Flen112,203
Vägport Stenhammar 1949

6,93 m
112,319
Kulvert Stenhammarsån 1861

6,47 m
112,640
Bro Stenhammarsån 1949

4,35 m
112,962

Bv 70 Bv 82 Bv 78 Bv 533 Stenhammar Ö112,975
Väg Stenhammar113,487

Bv 71 Bv 83 Bv 79 Bv 534 Stenhammar V 1903
1963 såld
114,647
Bro Valdemaren 1949

8,76 m
115,515

H Bv 84 Bv 80 Bv 535 Holbonäs 1892


116,000
Hp Holbonäs 1911


116,134
Vägport Holbonäs 1861

4,00 m
117,290


Bv 85 Bv 81 Bv 536
118,176
Vägbro Åsa118,373


Bv 86 Bv 82 Bv 537 Åsa 1902
1960 såld
118,381


Bv 87 Bv 83 Bv 538 Åsa118,417
Väg Åsa119,081
Bro Ramstaån 1861

6,60 m
119,190
Stn Sköldinge 1905


119,200
Hus 9 A Sköldinge 1897


119,200
Hus 9 B Sköldinge 1910


119,200
Hus 9 C Sköldinge omf.stn 1925


119,200
Hus 9 D Sköldinge 1926


119,494
Vägbro Sköldinge 1917

34,2 m
119,815
Vägport Skalunda 1861

5,13 m
120,602


Bv 88 Bv 84 Bv 539 Skalunda120,632


Bv 89 Bv 85 Bv 540 Skalunda 1896


120,640
Väg Skalunda121,907
Väg Vähla123,400
Vägbro Valla 1954


123,470
Vägbro Valla 1861

16,2 m
123,578


Bv 90 Bv 86 Bv 541
1877


123,638
Stn Valla 1941


123,638
Stn Valla

1942
124,030
Bv 67
Bv 91 Bv 87 Bv 542 Valla 1862
1940
124,030
Bv 542 Valla 1940


124,043
Väg Valla124,770


Bv 92
Bv 88
Bv 543 Valla gärde 1872
1940
125,400
Barack Stolpstugan 1916


125,445
Grusgrop Stolpstugan125,825
Väg Stolpstugan125,839
Bv 68 Bv 80 Bv 93 Bv 89 Bv 544 Stolpstugan 1895


126,470
Vägbro Bolverstorp 1949

16,5 m
127,200


Bv 94 Bv 90 Bv 545 Hagalund128,060 Bv 65 Bv 69 Bv 82 Bv 95 Bv 91 Bv 546 Strökärr 1899 1926 1962 såld
128,076
Väg Strökärr129,460


Bv 96 Bv 92 Bv 547 Sågmon 1862
1947
131,890
Väg Uppsala131,902


Bv 97 Bv 93 Bv 548 Uppsala 1862
1960 såld
133,000


Bv 98
Bv 549
1876
1960 såld


Bv 550 B

1895

Bv 551 B

1882133,610
Vägbro Katrineholm 1916

38,0 m
133,934

H

Stn Katrineholm
Copyright © Stig Lundin 2008-2010