Valla station
Katrineholm
* Kantorp

10 km från Katrineholm 13 km från Flen Km 123,638
Höjd 35
Valla station i början av 1920-talet. Det är sommar och järnvägspersonalen är klädd i ljusa uniformer.

Foto från Sv Statsb stationshus i bilder, 1925

Järnväg
Öppnad 1862. Eldrift 1926. Dubbelspår 1942. Valla öppnat som station först 1863?
Banvaktstugor, broar m m
1. 
2. SJ grustag vid Stolpstugan.
3. Bv 543 Valla gärde av 1872 års modell.
Valla
Municipalsamhälle med knappt 1.000 invånare i början av 1930-talet. Tegelbruk, mek verkstad för tillverkning av skördemaskiner och spisbrödsfabrik.
Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps        Länk till Banvakt.se
4. Bv 542 från 1862 (urspr Bv 63 räkn från Stockholm). 5. Landsvägsbron byggdes redan 1861.
Stationsföreståndare:
Stins ..1869-..., 5 kl ..1896-1902, 4 kl 1902-1914, 5 kl 1915-1948, stm20 1948-1957, Ao14 1957-1962, Ao15 1962-1965, xst 1965-1966, obem hp 1/6 1966-..... 
Post ..1872-1913....., ej poststation ..1942-
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1863-1868 N G Nilzon 1820 Från Hyltinge --- 1868

1869-1874 Per August Pettersson 1838 Stf Simonstorp 1866 Stf Kil 1874

1874-1876 Axel Krogh 1837 Stf Järna 1861


1876-1877 Christian Anderson 1842 Stf Stjärnhov 1874 Stf Flen 1877

1877-1892 Henning Gyllenhammar 1844 Stf Stjärnhov 1876 Till Stockholm 1892

1893-1900 C A Fundin 1848 Stf Strångsjö 1884 Stf Heby 1900

1900-1914 Frans Dyhr 1850 Från Bollnäs 1900
Pension 1914, till Stockholm

1915-1924 Josef Gahnberg 1870 Stf Latorpsbruk 1910 Stf Ulriksdal 1924

1925-1939 Oscar Walldén 1876 Stf Håsjö 1916 Pension 1939

1939-1940 C E A Hulthén 18781941-1947 Oskar Nyqvist 1883 Stf Ålandsdal 1935 Pension 1946 1964

1947-1950 K A Alfelt 1887 Stf Vittinge 1944 Pension 1950

1950-1954 Herman Gustafsson 1891 Stf Sya 1945 Pension 1954

1955-1959 C I Holm 1896
Pension 1959

1959-1962.. E V Andersson 1911Valla: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2015