Odensberg station, sida 2


Häradsekonomiska kartan
Ekonomiska kartan 1960


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Hus 9A
1874


1959
Riven
Hus 9B
1926


1961
Såld
Odensberg: Sida 1 Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008-2011