Odensberg station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1893: 3 anställda, 25 resande och 6 ton gods.
År 1896: 3 anställda, 25 resande och 12 ton gods.
År 1911: 4 anställda, 17 tåg, 79 resande, 15 ton gods och 3 till- och frånkopplade godsvagnar. 
År 1919: 5 anställda, 13 tåg, 79 resande, 14 ton gods och 3 till- och frånkopplade godsvagnar. 
År 1922: 4 anställda, 16 tåg, 31 avg resande, 11 ton gods och 1 till- och frånkopplad godsvagn.
Odensberg: Allmänt Bangård Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002