Skebokvarn station, trafik


SJ: 1894-
MlSlJ: 1907-
Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1900: 4 anställda, 26 resande och 10 ton gods.
SJ år 1911: 7 anställda, 28 tåg, 98 resande, 20 ton gods och 16 till- och frånkopplade godsvagnar.
SJ år 1919: 10 anställda, 17 tåg, 105 resande, 23 ton gods och 19 till- och frånkopplade godsvagnar. 
SJ år 1922: 7 anställda, 24 tåg, 45 avg resande, 13 ton gods och 10 till- och frånkopplade godsvagnar.
Skebokvarn: Allmänt Bangård Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002