Vretstorp station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1864-1867
Ekonomiska kartan 1955

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Hus 9A
1924
Hus 9B
1918
Vretstorp: Sida 1 Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008-2011