Vretstorp station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1883: 7 anställda, 91 resande och 32 ton gods. 
År 1893: 7 anställda, 97 resande och 30 ton gods.
År 1919: 10 anställda, 16 tåg, 279 resande, 65 ton gods och 17 till- och frånkopplade godsvagnar. 
År 1922: 10 anställda, 21 tåg, 122 avg resande, 59 ton gods och 13 till- och frånkopplade godsvagnar.
Vretstorp: Allmänt Bangård Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002