Brunsberg station, trafik
Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1883: 2 anställda, 16 resande och 10 ton gods.
År 1893: 2 anställda, 19 resande och 6 ton gods. 
År 1900: 2 anställda, 30 resande och 16 ton gods.
År 1911: 3 anställda, 11 tåg, 41 resande, 9 ton gods och 3 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1922: 3 anställda, 9 tåg, 24 avg resande, 9 ton gods och 2 till- och frånkopplade godsvagnar. 
Brunsberg: Sida 1 Sida 2

Nordvästra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002