Nordvästra stambanan

Nordvästra stambanan byggdes från Laxå förbi Kristinehamn, Karlstad och Arvika till norska gränsen vid Charlottenberg under åren 1865-1872. De viktigaste stationerna var följande:
 
Laxå Porla Hasselfors Svartå Degerfors Strömtorp Björneborg Kristinehamn Ölme
Rudsberg Väse Stavnäs
Skattkärr Alster Karlstad Ö Karlstad C Skåre Hynboholm
Kil (Fryksta) Fagerås Lene Högboda Brunsberg Edane Myrom Arvika
Ottebol Åmotfors Charlottenberg

Södra stamb Västra stamb Östra stamb Norra stamb Västkustb My-H-Ör-KyNordvästra stambanans tillkomst
Tidtabell vintern 1883-84
Tidtabell sommaren 1912
Järnvägskartan 1916

SJ stambanor 

Copyright © Stig Lundin 2001-2009