Porla station
Hasselfors
* Laxå

56 km från Kristinehamn 5 km från Laxå
Öppnad för trafik 4/6 1884 (sommartid)

Järnväg
Öppnad 1866. Eldrift 1937.
Porla öppnad sommartid 1884,  som riktig station 1894.
1919
Lk 3, Lbträkol.
Banvaktstugor
Bv 308 Myrhult från 1880, norr om Porla.
Bv 307 Risbolet från 1866, söder om Porla.
Porla
Porla brunn, hälsobrunn och badinrättning 2 km från stationen, ägare Porla Brunns AB (gr 1874).
Torvströfabrik, årlig tillverkning omkr 50.000 balar á 65 kg (1903), ägare Hasselfors Bruks AB.

Länk till Eniro
Stationsföreståndare:
Hlp ...1877-1898, 7 kl 1898-1902, 6 kl 1902-1934, tpl 1934-1938, 6 kl 1938-1942, 7 kl 1942-1948, tpl 1948-1960, obem hlp 1/3 1960-1965...
Jpost ..1897-1954..
År Namn Född Tidigare Senare

1896-1900 Johan Sundberg 1855
Stf Spöland 00
1900-1908 J F Pettersson 1858 Från Habo Stf Skåre 08
1909-1913 Fredrik Johansson 1865 Stf Kragenäs 04 Stf Tystberga 13
1914-1922 Richard Johanson 1870 Kb 96, från Lerbäck Stf Stenungsund 22
1922-1926 Algot Jonsson 1871 Stf Sågen 19 Stf Delsbo 26
1926-1928 Birger Scholander 1877
Stf Väse 28
1928-1934 Adolf Spjut 1873 Knt 20 Stf Fåglavik 34
1934-1938 C E Jansson 1895

1938-1943 Fritiof Wadell 1883 Knt 15 Stf Svartå 43
1943-1945 Herman Heine 1889
Stf Alster 45
1945-1949 Josef Larsson 1886 Knt 35 Pension 49
1949-1951> T J Johansson 1912

Porla: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

Nordvästra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2009