Rudsberg hlp
Väse
* Ölme

30 km från Karlstad 10 km från Kristinehamn
Foto från Sveriges Järnvägsstationer, Orbis 1949
Järnväg
Öppnad 1869. Eldrift 1937.
Rudsberg öppnad 1910.

Hlp 1910-1968, kplv ...1932-1962.., obem .......-1968
År
NamnRudsberg: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

Nordvästra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2003