Svartå station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1864-1867
Ekonomiska kartan 1955

Sidospåret till Svartå bruk
Länk till hitta.se


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Svartå: Sida 1 Trafik

Nordvästra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008