Eksund station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 3 anställda, 29 resande och 10 ton gods
År 1900: 3 anställda, 27 resande och 34 ton gods.
Eksund: Allmänt Bangård Trafik

Östra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005