Fiskeby station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1868-1877
Ekonomiska kartan 1947
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Fiskeby: Sida 1 Trafik

Östra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008-2009